נחמה (ב)

מק"ט:

12

הדפסה איכותית על קנבס

 180.00 390.00

תיאור מאת האמן

עתיד הקב”ה לבנות את ארץ ישראל וירושלים, מאבנים טובות.
כדברי הנביא ישעיהו: “עניה סוערה לא נוחמה, הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים,
ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ” (ישעיהו נ”ה)