אשריכם ישראל

מק"ט:

44

הדפסה איכותית על קנבס או על קאפה

 120.00 390.00

תיאור מאת האמן

אמר ר’ עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם,
אביכם שבשמים. שנאמר “וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם”, ואומר “מקוה ישראל ה'”.
מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.
(משנה מסכת יומא ח’ ט’)