עמותת ראשית ע"ר 580439800 המפעילה את ישיבת ההסדר רמת השרון מכירה בחשיבות שמירת הפרטיות של מידע אישי, במיוחד בסביבה האלקטרונית המתפתחת. אנו מכבדים ושומרים על פרטיותם של התורמים שלנו ונוהגים בהתאם לסעיפים הבאים:

  • מידע לגבי התורמים שלנו מנוהל בכבוד ובסודיות
  • צוות ראשית איננו מחליף, משאיל, משכיר או מוכר את רשימות התורמים שלו לארגוני צד שלישי
  • המידע האישי שמספק התורם בזמן ביצוע תרומה או הרשמה לניוזלטר לא יימסר לאף גורם שלישי
  • במהלך ביצוע תרומה מקוונת, קשר מאובטח נוצר והמידע מוגן בתקן PCI-DSSעד שהפעולה מסתיימת
  • ביטול עסקה נעשה לפי "חוק הגנת הצרכן 1981" ולפי "תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010"
  • עובדי ראשית לא רשאים לעשות כל שימוש בפרטי התורם אלא למען המטרות שלשמן בוצעה התרומה עבור ארגון ראשית
  • במידה וסיפק התורם באתר את כתובתו או כתובת הדוא"ל שלו, יקבל מפעם לפעם מכתבים או פניות בדוא"ל לגבי הארגון ותכניותיו או לגבי אירועים שונים. אם מעדיף התורם שלא לקבל פניות אלו, מתבקש ליצור קשר עם מחלקת הפיתוח של הארגון בדוא"ל info@yrhasharon.org או בטלפון 0722280425 ולבקש לשוחח עם מתאמת שותפויות אסטרטגיות.
  • אם מסר התורם את מספר הטלפון שלו ,יצור נציג הארגון קשר עם התורם לגבי תרומתו או על מנת להשיב על שאלה שייתכן ושאל בתהליך התרומה
  • התורם מאשר כי קרא את התקנון ומסכים לכל פרטיו