ההרשמה לבית המדרש תאפשר לנו לצרף אותך כשותף בשיח שיתפתח סביב השיעורים. מלבד זאת, בע"ה בכל שבוע נשלח את צילום ושכתובי השיעורים למשתתפים הרשומים.