menahel yeshiva

הרב נחום רכל

ישיבת ההסדר רמת השרון שזכיתי להיות נשיאה, היא לפני הכול בית חם לתלמידיה. ישיבה המציעה לתלמידיה חופש רוחני, אהבה, שמחה ותחושת קדושה, ומאפשרת לכל תלמיד לפרוש כנפיים ולהביא את עצמו לידי ביטוי באמצעות תכנית לימודים היוצרת חיבור חווייתי בין העולם האישי של התלמיד, הקודש, יראת השם והתפילה, עם תורתו של הרב קוק וההיבטים הכלל ישראלים של תורה זו.
מיקומה של הישיבה, בלב גוש דן, בתוך אוכלוסייה חילונית, הוא חלק מהזהות ומהשליחות שלה. מיקום זה יוצר זיקה בינינו לבין עם ישראל ותומך בגישתנו להתחבר עם הקהילה ולא להתבדל בתורתנו.
הישיבה מטביעה את חותמה על התלמידים, על אופיים ועל פעילותם. לראיה, רבים מהתלמידים בוחרים להתגורר בקרבת הישיבה כדי שיוכלו להמשיך להיות חלק ממנה גם בתום לימודיהם ולהמשיך ליזום פעילויות קהילתיות לקירוב לבבות.
פעילותה הייחודית של הישיבה מרחיבה את הדעת ואת הפתיחות הרוחנית והיא באה לידי ביטוי במגוון הפרויקטים שתלמידי הישיבה מיישמים בקהילה בה הם חיים.

מלא/י את הטופס ונחזור אליך במהרה